دیالوگ- هشت

Saturday, August 28, 2010

«درد نعمته، اگه درد نباشه، نمی‌فهمی چی داره به سرت میاد...»

0 comments: