در فارسی وان اتفاق افتاد- واقعی

Thursday, August 5, 2010

خانوم چنتل خطاب به مارگاریتا در حالت دعوا: دروغ کار خوبی نیست، مگه سر کلاس دینی بهت یاد ندادن؟!

0 comments: