علی کریمی و محمدرضا شجریان

Monday, August 16, 2010

سردار آجورلو! شما که ویترین ایمانت اینقدر پر و پیمونه و رد پینه‌ی مهر روی پیشونیت از پاشنه‌ی پای من هم ضخیمتره، هنوز این رو نمی‌دونی که «گناه ریختن آبروی مسلمان از زنای با محارم بالاتره»؟ باید بیای تو اخبار سراسری و درباره علی کریمی که حاضر نشده مثل بقیه به تو سواری بده، بگی که «روزه‌خواری کرده»؟ آیا مطمئنی که بدون عذر شرعی بوده؟ یا اصلا روزه‌اش رو خورده، باید آبروش رو ببری؟
بدبختها، حفظ سمت به چه قیمتی؟ هنوز اون دست‌بند سبزش داغتون می‌کنه؟ هنوز جریان افشای گاوداری آتیش‌تون می‌زنه؟ از علی دایی که بزرگتر نیستین، دیدین چطور محکومش کردن؟ برفرض که علی کریمی رو اخراج کنین، چیزی ازش کم میشه؟ برفرض که ربنای شجریان رو پخش نکنین، چیزی ازش کم میشه؟ ارزش شماهاست که با لجبازی با علاقه و اعتقاد مردم روز به روز کمتر میشه... ای بیچاره‌ها... خدا از سر تقصیرات همه‌مون بگذره...

1 comments:

Alborz said...

گور بابای آجورلو و آشغالای مثل آجورلو. پوزه ی سگ کی کند دريا نجس.