غربزن- 8

Friday, August 6, 2010

بعد از يك عمر، بالاخره نفهميدم كه هنگام روبوسی بايد دو بار صورت طرف مقابل رو ببوسم يا سه بار، تا هر دو نفر ضايع نشيم!
پست 453

1 comments:

Anonymous said...

شما مگه معلم نیستی؟خوب بعد که 2 بار بوسیدی صاف تو چشم طرف نگاه کن دیدی 3همی رو میطلبه دست به کار شو