برنامه آمیزش از راه دور

Wednesday, August 25, 2010

مثبت هیجده!
.
.
.
- می‌خواستم از کارشناس برنامه‌تون بپرسم منظور از «ختنه‌گاه» که روزه رو باطل میکنه، دقیقا تا کجا میشه، قبلش یا بعدش؟ اگر بیشتر ازاون حد داخل بشه، حکمش چیه؟ ممنون از برنامه پربارتون!

0 comments: