نون حلال و حروم

Friday, August 6, 2010

یه عده هستن نون مغزشون رو می‌خورن،
یه عده هستن نون بازوشون رو می‌خورن،
یه عده هم هستن که نون لای پاشون رو می‌خورن!
خدا به دور...!