اوف چه خفنه

Monday, August 9, 2010

اصلا ما اُمُل، شما که باکلاسی بگو ببینم خانومای خوش‌تیپ هنوز مقنعه سرشون می‌کنن و روش یه شال میندازن؟ یکی اینو به سازنده‌های سریالهای تلویزیون یاد بده!

0 comments: