دو نفری که روی عزارئیل رو کم کردن

Sunday, August 8, 2010

میگن دیروز فیدل کاسترو تو سخنرانی‌اش از جنتی تشکر کرده که راز زنده موندن رو بهش یاد داده!

0 comments: