افسر جنگ نرم

Monday, August 30, 2010

اسمش سمیراست. آواتارش هم بدک نیست. ولی عقاید و طرز تفکرش بوی پـِهـِن میده! جل‌الخالق

0 comments: