چيست آن؟- 1

Friday, August 20, 2010

اون چيه، درازه، كلفته، طبق شرايط خاصی هم تكون-تكون ميخوره؟
(برای ديدن جواب، اين قسمت را هایلايت كنين)
.
.
.
منار جنبان

0 comments: