هدیه ارزشمند روز زن

Thursday, June 3, 2010

- روز زن به زنت چی کادو دادی؟
+ یه ماشین ظرفشویی و یه کتاب آموزش آشپزی!

0 comments: