هیس، دارم نوت برمی‌دارم

Friday, June 4, 2010

نعوذبالله، کاتبان زمان حضرت علی (ع) هم اینقدر با دقت خطبه‌های ایشون رو گوش نمی‌دادن که ما خطبه‌های جمعه رو گوش میدیم تا یه چیز دندون-گیری برای هرهر و کرکر ِ گودرمون پیدا کنیم!

0 comments: