رای ممتنع لبنان به قطعنامه علیه ایران

Thursday, June 10, 2010

نواده روح‌ا...
سید حسن نصرا...
رید تو کاسه‌شون،
ایول‌ا...‏!‏

1 comments:

ایمان مراتی said...

سلام. ببین بیت سوم را را اینجوری اصلاح کنید که مشکل وزن همونداشته باشد.«رید سرشون ایول ا...»