تست بهداشت: تنگی کالیبر

Tuesday, August 3, 2010

خدا وکیلی چند درصدتون وقتی می‌خواین روی مسواکتون خمیردندون بگذارین، خمیر که می‌افته توی کاسه دستشویی، دوباره برش می‌دارین و می‌گذراین روی مسواک؟ خدا وکیلی گفتم ها!