سیستم فوق مدرن گردوشکنی

Saturday, August 28, 2010

باید اعتراف کنم یکی از معماهای ذهنی دوران کودکیم این بود که چطوری اون خرس قهوه‌ای رفیق شیپورچی، تو پسر شجاع، تو یه قسمتش که باید گردو می‌شکست، گردوها رو می‌ذاشت لای اون دو تا چوبی که از گردنش آویزون بود و یه دکمه رو فشار می‌داد و به عنوان تقلب، گردوها راحت شکسته می‌شد! چه جوری بود سیستمش؟

1 comments:

Anonymous said...

خيلي ساده توي همون قسمت هم توضيح ميداد:
سر چوبه دو تا تيكه ي فلزي (شبيه در نوشابه) بود كه گردو ها رو بين اونا مي ذاشت و ميشكست