عجیب‌ترین تیم فوتبال دنیا

Sunday, June 6, 2010

شاغلام وقتی سپاسی از لیگ برتر حذف شد درحالیکه اشک تو چشمهاش حلقه زده، با لهجه عسل ِ شیرازی: تنها تیمی که تو دنیا تیم یه شهیده، همین سپاسی شیرازه...!

0 comments: