گهی سرویس به پشت و گهی پشت به سرویس

Friday, June 11, 2010

بیست و دو خرداد هم یه روزیه مثل 364 روز دیگه‌ی سال. فقط فرقش اینه که تو بقیه روزها اونا دهن ما رو سرویس می‌کنن، تو این روز ما دهن اونارو!

0 comments: