هودر همه فن حريف مي شود

Sunday, August 2, 2009

در جلسه دادگاه ديروز مشخص شد حسين درخشان، علاوه بر اينكه بنيانگذار(؟) وبلاگنويسي فارسي، متخصص آي تي، روزنامه نگار، تحليلگر سياسي- اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي-...، جاسوس، وطن فروش، خائن، دوستدار اسرائيل و... مي باشد، علاوه بر همه ي اينها، كسي هست كه ميشه در دادگاه به حرفهاش اعتماد و استناد هم كرد! چه جالب

1 comments:

یه نقطه‌ای said...

چیه ؟ چشم ندارید ببینید 4 تا آدم همه فن حریف داریم ؟