درد و مرض و كوفت و زهرمار

Tuesday, August 25, 2009

حالا، حالا... ترشيدي، عشقم نديدي، حرفام نشنيدي، به من خنديدي... حالا...
.
.
.
راهنمايي: معذرت، يه لحظه كنترل خودمو از دست دادم!

0 comments: