خدايا بزرگيتو شكر

Thursday, August 6, 2009

ميگن صبر كوچيك خدا، چهل ساله! يعني با يه حساب سرانگشتي ميكنه به عبارتي... هنوز نه سال ديگه مونده كه كاسه صبر خدا لبريز بشه!؟

0 comments: