حيف دو زار

Tuesday, August 25, 2009

مردي در شهر قدس تهران، پس از شلیک 800 گلوله، 7 نفر را با شليك گلوله از پاي درآورد و 5 نفر ديگر را زخمي كرد. قاتل كه به "ممد دوزاري"(دوريالي) شهرت داشت، پس از قتل اعضاي خانواده اش، با اسلحه و حدود 800 گلوله به پشت بام ساختمان محل سكونتش رفت و اقدام به تيراندازي به رهگذران و همسايگان كرد.
.
.
.
حيف دوزار براي اين الاغ كه هدفگيري بلد نبوده! با هشتصد تا گلوله سه نفر از خانواده اش رو كشته (حتما از فاصله نزديك) و چهار تا همسايه و بقيه ي تيرهاش به هدف نخورده!

0 comments: