كمي پيشرفت لازم است

Wednesday, August 12, 2009

اونايي كه به علامت «اَت» در آدرس ايميل مي گن: اَت ساين! و حتا اونايي كه به «دات»، در آدرس وبسايت مي گن: نقطه! بسه ديگه تورو خدا

0 comments: