نوستال دوران جاهليت- سه

Wednesday, August 26, 2009

كفتر كاكل به سر، هاي هاي... اين خبر از من ببر، هاي هاي... بگو به يارم، كه دوستش دارم، بگو برگرده، چشم به راشم من، خاطر خواشم من (2 مرتبه)0
.
.
.
راهنمايي: حتا: يه حلقه ي طلايي، اسمتو روش نوشتم

0 comments: