خدا ازشون خيلي قبول كنه

Thursday, August 27, 2009

همين الان باخبر شدم كه چند روز ديگه افطار دعوتيم، به صرف پيتزا و سالاد الويه! آخر روشنفكر مذهبي

1 comments:

پژمان said...

من هم همیشه میگم آخه چه فرقی داره با خرما افطار کنی یا با ÷یتزا؟! چرا بعضیا فکر می کنن با خرما افطار کردن ثواب بیشتری داره؟!