محفل انس با جومونگ يا وقتي سونگ ايل گوك اسكول مي شود

Thursday, August 20, 2009

يكي از خبرنگاران نشريات ورزشي از سانگ ايل گوك (Song Il Gook) (جومونگ) پرسيد كه در هواخواهي از تيم‌هاي آبي يا قرمز طرفدار كدام است؟ اما او در ترجمه متوجه منظور خبرنگار نشد و در پاسخ گفت: من فقط لباس‌هاي يك‌رنگ مي‌پوشم البته به لباس‌هاي قرمز و مشكي هم علاقه‌مندم! وي سپس افزود: در ضمن ازدواج كرده‌ام اما متأسفانه با دختر ديگري به جز سوسانو!
.
.
.
راهنمايي: كور بشم اگه دروغ بگم

0 comments: