كرامات جومونگ

Friday, August 28, 2009

از معجزات جومونگ همين بس كه يكي از دوستاش كه آهنگره يه تيكه آهن رو ميگذاره توي كوره و بعد از چند ثانيه درمياره و با چكش چند تا تقه مي زنه روش و بعد مي گيره رو به دوربين... و اون تيكه آهن تبديل شده به يه شمشير فولادي و آبديده!