شیمیایی زدن، بوی باقالی میده

Tuesday, September 28, 2010

خدا رو صدهزار بار شکر که ریاست محترم جمهور نخواست مثل رجایی پشت تریبون جورابهاش رو دربیاره، وگرنه همون دو نفر و نصفی هم که خوابشون برده بود و نرفته بودن، فرار می‌کردن!

0 comments: