پائیز لعنتی

Sunday, September 19, 2010

به خدا هنوز چند روز از تابستون مونده، نیا... ای پائیز نامرد، به چه زبونی بگم دوستت ندارم...

0 comments: