طعمش به دل میشینه

Saturday, September 4, 2010

خبر ندارین که بعضی از این همبرگرهای بی نام و نشون و خوشمزه، از بهترین گوشت گربه‌های مرده شهر درست شده!

0 comments: