گيهان و خوانندگان- منافقان را بشناسيم

Thursday, September 23, 2010

درست است كه عده‏ای در زمان جنگ كارهايی كردند و حالا ممكن است شهيد هم شده باشند (البته در شهيد محسوب شدن ايشان هم بحث و شك هست) ولی اين دليل نمی‏شود كه ملت بسيجی و ولايت‏مدار ايران از گناهان خانواده ايشان چشم‏پوشی كنند. بنده به عنوان عضو كوچكی از اين انقلاب شعار زير را برای روزهای آينده پيشنهاد می‏كنم:
منافق واقعی، همت بود و باكری به اتفاق خانواده

عضو كوچك انقلاب، از مقابل لانه فساد، منزل شيخ منافق كروبی

0 comments: