تلغراف

Friday, September 17, 2010

یادتونه یه زمانی برای تبریک یا تسلیت گفتن به کسانی که در یک شهر دیگه بودن، به هم تلگراف می‌زدیم؟ تلفن گرون میشد و نامه هم چندین هفته طول می‌کشید تا برسه دست طرف. چه حالی داشت وقتی پستچی می‌اومد و می‌گفت یه تلگراف دارین. همونی که نقطه هاش هم حساب می‌شد: سلام نقطه حال ما خوب است نقطه...!

0 comments: