درخواست از ارزشیان غیور

Sunday, September 19, 2010

برادران عزیز ارزشی؛
ممنون میشم اگه منبع احادیث و روایاتی که درباره «چرب بودن مو و داشتن شوره سر»، «گره خوردن ریشها به هم»، «متصاعد شدن بوی عرق از بدن»، «سوراخ بودن جوراب»، «پوشیدن لباس چروک و انداختن پیرهن روی شلوار» و سایر مسایلی که بهش توجه می‌کنین رو زیر این مطلب کامنت بگذارین، بهشون نیاز دارم!
اجرکم عندالله