منشور حقوق بشر... پـَـر

Saturday, September 11, 2010

طی کنفرانس خبری که دیروز در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، اعلام گردید: «در جهت برقراری عدل اسلامی و اعلام پایبندی جمهوری اسلامی ایران به اجرای حقوق بشر در کل جهان، به زودی طی مراسم باشکوهی توسط ریاست محترم جمهوری، «منشور حقوق بشر کوروش» به چاه جمکران انداخته خواهد شد.»!‏

0 comments: