من آپ کردم، حتما بهم سر بزن

Wednesday, September 22, 2010

فکر کن اگه من بخوام از طریق میل و پی‌ام به خواننده‌هام خبر بدم که آپدیت شدم، حداقل روزی سه بار باید حالتون رو می‌پرسیدم!

0 comments: