دیالوگ‌هایی از فیلم بی‌پولی

Wednesday, September 8, 2010

- واسه شرکت رفتم پیشش رو زدم، ان آقا گفت می‌خوام زن بگیرم...

- زن بخواد خوشگل باشه، اخلاق نداشته باشه، ارزش زندگی کردن نداره
+ فرمایشها می‌فرمایید! من باهاش زندگی می‌کنم، نوکرش هم هستم! اصلا خوشگلی هوش و حواس آدم رو از کار می‌اندازه... یه چیز خردسوزیه پدسـّگ!
.
.
.
پینوشت: باید فیلم بی‌پولی رو ببینید، بسیار لذت بردم ازش، عالی بود. این یک درخواست نیست، یک دستور است! متشکرم

0 comments: