خدا رو شکر مادرم هست

Saturday, September 18, 2010

نصفه شبی دارم کانالها رو دور می‌زنم، پی‌ام‌سی کلیپ آهنگ «مادر» جمشید رو گذاشته، مثل دیوونه‌ها زدم زیر گریه...

0 comments: