عدو شود سبب خیر

Monday, September 13, 2010

یه زمانی اولین دعای هر محفل مذهبی، آزادی کربلا بود. الان چند ساله این آرزوی محال ایرانیها، به لطف بزرگترین دشمن‌شون، «آمریکای جهانخوار»، برآورده شده!

1 comments:

Anonymous said...

امان از این دشمن خونخار که جلوی اتیش زدن قرانمون رو میگیره فحش هم میشنوه