در باب افزایش قیمت سکه و طلا

Wednesday, September 29, 2010

- عروس خانوم آیا بنده وکیلم شما را به عقد دایمی آقاداماد با مهریه «چس مثقال سکه بهار آزادی» دربیاورم؟

0 comments: