رفته تو کما، در روش قفل شده، نمی‌تونه بیاد بیرون

Monday, September 6, 2010

متعاقب خبر تائید نشده‌ی به کما رفتن احمد جنتی، شنیده شده وی در عالم برزخ به دنبال حلالیت طلبیدن از حضرت نوح برای عدم همکاری در ساخت کشتی ایشان می‌باشد!

0 comments: