بریز رو پشتش

Monday, September 6, 2010

ابومازن خطاب به ابوماموت: اخوی، حالا آب رو باید کجات بریزی؟!

0 comments: