نهج‌البلاغه، خطبه 147

Monday, September 27, 2010

«قطعی است پس از من، روزگاری به شما روی خواهد آورد که چیزی پوشیده‌تر از حق، و آشکارتر از باطل، و فراوان‌تر از دروغ بستن به خدا و رسولش نخواهد بود...»

0 comments: