دامت عمره

Monday, September 6, 2010

میگن عزرائیل با خدا شرط گذاشته که هروقت جنتی تونست سه بار پشت سرهم بگه «ددمنشانه» جونش رو بگیره. بعد پشیمون شده، گفته حتی یکبار هم بگه کافيه. باز دیده نمیشه، گفته اگه یه بار یه حرف منطقی و عاقلانه بزنه، تموم میکنه. برای همین هنوز منتظره!

0 comments: