دسته‌بندی دختران از لحاظ کبد

Monday, September 20, 2010

یه عده هستن که «جیگرن» باید خوردشون،
یه عده هم هستن که «جیگر گوشه‌ان» که باید گازشون زد،
یه عده دیگه هم هستن که «جیگر-پاره‌ان»، باید به دندون کشیدشون و شرحه شرحه تناول کردشون!

0 comments: