اسمایلی بی‌بی‌سی

Thursday, September 30, 2010

گوینده خبر: سرخط خبرها، فرار سه میمون از باغ وحشی در میانمار...
مشروح خبرها، فرار سه میمون از باغ وحشی در میانمار...
تا دقایقی دیگر سرخط خبرها...
فرار سه میمون از باغ وحشی در میانمار...
خلاصه اخبار، فرار سه میمون از باغ وحشی در میانمار...
و حالا مشروح خبرها، فرار سه میمون از باغ وحشی در میانمار...
تا دقایقی دیگر خلاصه خبرها، فرار سه میمون از باغ وحشی در میانمار...
در شصت دقیقه، فرار سه میمون از باغ وحشی در میانمار...
و حالا گزیده خبرها، فرار سه میمون از باغ وحشی در میانمار...
بعد از کوک خواهید دید: فرار سه میمون از باغ وحشی در میانمار
...!

0 comments: