نوستال دوران جاهلیت- چهل و یک

Sunday, September 5, 2010

یه جاکلیدی‌هایی بود که بعضی‌ها به آینه ماشین‌شون هم آویزون می‌کردن، اسکلت سفيدی بود که لق می‌زد!

0 comments: