حضرت آيت الله العظمي يوسف صانعي

Thursday, September 17, 2009

مقلد ايشون نيستم ولي ارادت شديدي بهشون پيدا كردم.
.
.
.
راهنمايي: اين پست فقط جهت حمايت از اين مرجع عاليقدر بوده و هيچ مناسبت ديگري ندارد.
یه بوس هم برای شیخ مهدی کروبی، شجاع مرد این روزها

0 comments: