برام سوال شده

Friday, September 25, 2009

الان كفش «آل استار» نماد روشنفكريه؟!
.
.
.
راهنمايي: فيس بوك و گودر و سيصد و شصت و فرندفيد و... همه جا مردم به جاي عكس خودشون، عكس كفش هاي آل استارشون رو مي ذارن!

0 comments: