تفريح ناسالم

Wednesday, September 23, 2009

يكي از تفريحاتش اين بود كه بره توي گودر و زير فيدهايي كه لايك زيادي داشتن، موس رو روي آيدي هايي كه لايك زده بودن نگه داره و اگه از عكس طرف خوشش اومد، فالوش كنه!

0 comments: