سوالات مهم احسان عليخاني از جومونگ

Saturday, September 26, 2009

قسمت آخر برنامه ماه عسل:
احسان عليخاني از جومونگ: توي كره هم براي بازي در فيلمها پارتي بازي ميشه؟... چرا قدت اينقدر بلنده؟... تو واقعيت هم دو زنه هستي؟
.
.
.
جومونگ به حالت استفراغ و استمداد به دوربين نگاه مي كند
(كور بشم اگه دروغ بگم)

0 comments: