كشف جديد

Tuesday, September 8, 2009

به تازگي محققان روش جديدي براي درمان بيماري مننژيت كشف كردند. بنا بر اين گزارش روش جديد كه براي كم كردن «ورم مغز» در افراد مبتلا به كار برده مي شود، استفاده از فشار باتوم بر سر فرد بيمار مي باشد. متاسفانه تا كنون اين روش به نتيجه نرسيده و باعث مرگ بيمار شده ولي با اين حال دانشمندان در حال آزمايش بيشتر بر روي نمونه هاي بيشتري هستند

0 comments: